دوره کارشناسی در آلمان

کارشناسی در آلمان

دوره کارشناسی در آلمان سه الی چهار سال میباشد در آلمان سیستم آموزشی دارای طیف گسترده ای میباشد دانشگاههای مختلفی در آلمان هستند که میتوان جهت ادامه تحصیل انتخاب نمود بطور کلی آلمان دارای دانشگاههای دولتی ,دانشگاههای علمی کاربردی,دانشگاههای تخصصی برای رشته های خاص میباشد

 

هزینه تحصیل کارشناسی در آلمان

هزینه تحصیل کارشناسی در آلمان برای دانشگاهها از 07/2006 ترمی 500 یورو میباشد که البته بسیاری از دانشگاهها تنها ترمی 200 یورو شارژ می کنند

شرایط ورود به دوره کارشناسی در آلمان

جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان که از رنکینگ جهانی بالایی برخوردار می باشند مستقیماً از طریق دیپلم و پیش دانشگاهی نمی توان اقدام کرد و متقاضی می بایست گواهی اشتغال به تحصیل و یا قبولی دنشگاه دولتی ( روزانه – شبانه ) در مقطع کارشناسی در ایران را درا باشد.

نکته:

پس از اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی دانشجویانی که از قبولی دانشگاه برخوردارند می باست یک دوره کالج 1 ساله گذرانده و متقاضیانی که گواهی اشتغال به تحصیل ارائه داده اند بدون گذراندن کالج وارد مقطع مورد نظر می شوند