اقدامات پس از ورود به اتریش جهت اخذ کارت اقامت دانشجویی

اشخاصی که با ویزای دانشجویی وارد اتریش شده اند، بعد از مستقر شدن در خوابگاه یا خانه ای که برای اقامت خود اجاره کرده اند باید به سرعت کارهای زیر را به ترتیب انجام دهند.
1. ثبت محل سکونت (Meldezettel)
2. ثبت نام دانشگاه و در صورت نیاز کلاس زبان
3. باز کردن حساب بانکی و دریافت موجودی حساب برای ارائه به شهرداری وین
4. ثبت نام و قرارداد بیمه (WGKK)
5. ارئه مدارک فوق به شهرداری(magistrat) و درخواست اقامت یکساله (اقامت دانشجویی)
توجه داشته باشید که موارد 1، 4 و 5 شامل همراه دانشجو (همسر دانشجو) می شود!
از آنجایی که مدت اعتبار ویزای اولیه دانشجویی 3 ماه می باشد، دانشجویان می توانند برای باز کردن حساب بانکی، بیمه و درخواست اقامت در اواخر تاریخ ویزای موقت خود اقدام کنند. در این صورت باید توجه داشته باشید که با ویزای موقت خود قادر به خروج از محدوده شینگن نیستید و در صورت خروج دیگر اجازه ورود ندارید.
گروه آتیه آفرینان ایرانیان
بزرگترین گروه مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور
با مجوز رسمی از وزارت علوم
شماره تماس 02122226777