دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology)

دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology)

دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology) یک دانشگاه دولتی در شهر گراتس کشور اتریش است که در سال 1585 بنا شده است . دانشگاه صنعتی گراتس دارای 6 دانشکده ، 76 مؤسسه ، 31500 دانشجو و 4000 کارمند می باشد که 2700 نفر از کارمندان دانشمند هستند .

 

 

شهریه دانشگاه صنعتی گراتس مانند سایر دانشگاه های دولتی کشور اتریش در هرم ترم  381 یورو می باشد . البته با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ممکن است تغییر کند .

 

دانشکده های دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology)

دانشکده ریاضی فنی و فیزیک فنی دانشگاه صنعتی گراتس

دانشکده شیمی فنی و مهندسی، شیمی و مهندسی فرآیند، بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی گراتس

 دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی گراتس

دانشکده برق و اطلاعات مهندسی دانشگاه صنعتی گراتس

دانشکده معماری دانشگاه صنعتی گراتس

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی گراتس

دانشکده علوم مهندسی مکانیک و اقتصادی دانشگاه صنعتی گراتس

 

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology)

رشته سیستم های زیست محیطی علوم / علوم طبیعی – فناوری
رشته مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
رشته مهندسی مکانیک
رشته مهندسی مکانیک و اقتصاد بازرگانی

رشته معماری
رشته مهندسی پزشکی
رشته شیمی و فرایند مهندسی
رشته شیمی
رشته مهندسی عمران با محیط زیست و مدیریت ساخت و ساز
رشته علوم کامپیوتر

رشته توسعه نرم افزار و مدیریت کسب و کار
رشته ریاضیات
رشته فیزیک
رشته علوم زمین
رشته مهندسی برق
رشته مهندسی برق و مهندسی صوت
رشته زیست شناسی مولکولی
رشته کامپیوتری-مخابراتی

 

رشته­ های مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology)

رشته علوم و مدیریت تولید
رشته علوم گیاهی
رشته توسعه نرم افزار و مدیریت کسب و کار
رشته علوم فضایی و زمین را از فضا

رشته معماری
رشته مواد پیشرفته علوم
رشته مهندسی پزشکی
رشته علوم زیستی
رشته بیوشیمی و مولکولی علوم پزشکی
رشته بیوتکنولوژی
رشته شیمی
رشته شیمی فنی و مهندسی
رشته مهندسی عمران
رشته مهندسی عمران، محیط زیست و حمل و نقل
رشته مهندسی عمران و مهندسی سازه
رشته مهندسی عمران، ژئوتکنیک و هیدرولیک
رشته مدیریت ساخت و ساز و مهندسی عمران
رشته علوم کامپیوتر
رشته مهندسی برق
رشته مهندسی برق
رشته مهندسی برق و کسب و کار
رشته مهندسی برق و مهندسی صوت

رشته ملکولی
رشته شیمی و فرایند مهندسی
رشته مهندسی مواد شیمیایی دارویی
رشته شیمی و فرایند مهندسی
رشته علم شیمی
رشته سیستم های زیست محیطی علوم / علوم طبیعی – فناوری
رشته علوم مربوط بهزمین شناسی
رشته علوم زمین
رشته نقشه برداری و ژئوماتیک

رشته ریاضیات فنی
رشته ریاضیات مالی و آماری
رشته ریاضیات صنعتی
رشته ژئو فن آوری های فضایی
رشته مهندسی مکانیک
رشته مهندسی مکانیک
رشته مهندسی مکانیک و اقتصاد بازرگانی
رشته ریاضی علوم کامپیوتر
رشته ریاضیات فنی، تحقیق در عملیات و آمار
رشته فیزیک فنی
رشته کامپیوتری-مخابراتی

 

رشته های مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی گراتس (Graz University of Technology)

 • برنامه دکترا علوم طبیعی
 • برنامه دکترا مهندسی

 

 

دانشگاه زیگموند فروید

دانشگاه زیگموند فروید

دانشگاه زیگموند فروید یک دانشگاه خصوصی است که در سال 2003 در شهر وین از کشور اتریش تاسیس شده است . دانشگاه زیگموند فروید در زمینه علوم انسانی و روانشناسی و روان درمانی فعالیت دارد . دوره های روان درمانی دانشگاه زیگموند فروید به زبان انگلیسی ارائه می شوند . در حال حاضر دانشجویان بین المللی از 550 کشور دنیا در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند .

 

 

 

دانشگاه زیگموند فروید دانشکده های دانشگاه زیگموند فروید

دانشکده های دانشگاه زیگموند فروید  به شرح زیر می باشند .

دانشکده پزشکی دانشگاه زیگموند فروید

دانشکده حقوق دانشگاه زیگموند فروید

دانشکده روانشناسی دانشگاه زیگموند فروید

دانشکده علوم روانشناسی دانشگاه زیگموند فروید

 

دانشگاه زیگموند فروید گرایش های رشته روان درمانی

گرایش های رشته روان درمانی در دانشگاه زیگموند فروید عبارتند از :

 • رفتاری
 • خانواده درمانی
 • فردی
 • گشتالت
 • روانکاوی

 

دانشگاه زیگموند فروید - دوره های تحصیل در دانشگاه زیگموند فروید

طول دوره کارشناسی در دانشگاه زیگموند فروید 3 سال است که شامل 6 ترم می شود . پس از اتمام دوره تحصیلی دانشجو می تواند مدرک کارشناسی در علوم روانشناسی را دریافت نماید . هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه زیگموند فروید تقریباً در هر ترم 11 هزار یورو می شود .

طول دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه زیگموند فروید 2 سال است که شامل 4 ترم می باشد . در پایان دوره تحصیلی دانشجویان می توانند مدرک کارشناسی ارشد در علوم روانشناسی دریافت نمایند .  هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در هر ترم حدود 11000 یورو  می شود . زبان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آلمانی است که البته بیشتر سمینار ها باید به زبان انگلیسی باشند .

طول دوره دکتری در دانشگاه زیگموند فروید 3 سال است که شامل 6 ترم می باشد . پس پایان دوره دکتری در این دانشگاه دانشجویان مدرک دکترا علوم روانشناسی دریافت خواهند کرد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه زیگموند فروید می توانید به سایت آتیه آفرینان ایرانیان مراجعه نمایید .

دانشگاه سالزبورگ ( Universtiät Salzburg )

دانشگاه سالزبورگ ( Universtiät Salzburg )

دانشگاه سالزبورگ  ( Universtiät Salzburg ) در سال 1622 در شهر سالزبورگ از کشور اتریش تاسیس شد . دانشگاه سالزبورگ  ( Universtiät Salzburg ) دارای 4 دانشکده ، 18000 دانشجو و 1600 کارمند می باشد . در هر سال تحصیلی تقریباً 5600 دوره تحصیلی متفاوت در دانشگاه سالزبورگ ارائه می شود .

 

 

دانشگاه سالزبورگ ( Universtiät Salzburg ) دانشکده های دانشگاه سالزبورگ

دانشکده های دانشگاه سالزبورگ عبارتند از :

 • دانشکده علوم طبیعی
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده علوم فرهنگی اجتماعی
 • دانشکده الهیات

 

دانشگاه سالزبورگ ( Universtiät Salzburg ) - رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه سالزبورگ

رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه سالزبورگ به شرح زیر می باشند .

 • Slavic Studies
 • Political Sciences
 • Philosophy at the Faculty of Catholic Theology
 • Catholic Religious Education Studies
 • English & American Studies
 • Communication Studies
 • Journalism & Communication Studies
 • Sports & Movement Studies
 • Geology
 • Applied Mineralogy
 • Engineering Sciences
 • Ancient History & Archaeology / Ancient History
 • Ecology & Biodiversity
 • Physiology - Cell Biology
 • Law & Economy
 • Molecular Biosciences
 • Music & Dance Theory
 • Romance Studies / Portuguese
 • Linguistics
 • Mathematics
 • Philosophy
 • Psychology
 • Romance Studies (French)
 • Romance Studies (Italian)
 • Romance Studies (Spanish)
 • Genetics
 • Applied Computer Sciences
 • Art History
 • Sociology
 • Biology
 • Education
 • Geography
 • History

 

دانشگاه سالزبورگ ( Universtiät Salzburg ) - رشته های مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکتری در دانشگاه سالزبورگ

رشته های مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکتری در دانشگاه سالزبورگ به شرح زیر می باشند .

 • Ecology / Environmental Biology
 • Ancient History of Literature
 • Material Sciences
 • Molecular Biosciences
 • Music & Dance Theory
 • Political Sciences
 • Romance Studies / Spanish
 • Ancient History & Archaeology / Ancient History
 • Slavic Studies
 • Sports & Movement Studies
 • Genetics & Developmental Biology
 • Applied Computer Sciences
 • European Union Studies
 • Applied Geoinformatics
 • Applied Mineralogy
 • Geology
 • Philosophy at a Faculty of Catholic Theology
 • Philosophy
 • Law
 • Natural Sciences
 • Social & Economic Sciences
 • Theology (Catholic)
 • Romance Studies / Portuguese
 • Sports Management Media
 • Law & Economy
 • Jewish Cultural History
 • History
 • Mathematics
 • Philosophy
 • Sociology
 • Geography
 • Classical Archaeology
 • Botany / Plant Biology
 • Zoology / Animal Biology
 • Catholic Religious Education Studies
 • Education Science
 • English & American Studies
 • German Philology / German Studies
 • Philosophy at the Faculty of Catholic Theology
 • Journalism & Communication Studies
 • Communication Studies
 • Mind & Reception
 • Comparative Literature & Cultural Studies
 • Romance Studies / French
 • Art History
 • Linguistics
 • Psychology
 • Romance Studies / Italian
 • Technical Sciences

 

دانشگاه بودن کولتور وین

دانشگاه بودن کولتور وین

دانشگاه بودن کولتور وین در کشور اتریش و در شهر وین واقع می باشد .  این دانشگاه یک دانشگاه دولتی است و تحصیل در آن به دو زبان آلمانی و انگلیسی صورت می گیرد .  این دانشگاه در سال 1872 تاسیس شده است و در حال حاضر دارای 11397 دانشجو می باشد . این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور اتریش است . رشته های کشاورزی و علوم پایه در این دانشگاه ارائه می شوند .  این دانشگاه دارای 1553 کارمند است که 793 نفر از آن ها هیئت علمی دانشگاه هستند .

 

 

دانشگاه بودن کولتور وین برنامه های تحصیلی دانشگاه

برنامه های تحصیلی دانشگاه بودن کولتور وین عبارتند از :

 • تکنولوژی چوب و فیبر
 • معماری و طراحی چشم اندازها
 • علوم غذایی و بیوتکنولوژی و جنگلداری
 • علوم کشت و مهندسی محیط
 • مدیریت محیط و منابع

 

 

دانشگاه بودن کولتور وین برنامه های تحصیلی آلمانی در دوره کارشناسی ارشد

برنامه های تحصیلی آلمانی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بودن کولتور وین عبارتند از :

 • علوم حیوانی و علوم گیاهی
 • بیوتکنولوژی و مهندسی محیط
 • علوم غذایی و تکنولوژی غذایی و جنگلبانی
 • اقتصاد غذایی و کشاورزی و زیست کشاورزی
 • مدیریت زمین و مهندسی عمران و معماری و طراحی چشم انداز
 • مدیریت محیط و منابع
 • NAWARO – استفاده از منابع تجدید پذیر

 

دانشگاه بودن کولتور وین دانشکده های دانشگاه بودن کولتور وین

دانشکده های دانشگاه بودن کولتور وین عبارتند از :

 • دانشکده علوم مواد و مهندسی فرایند
 • دانشکده بیوتکنولوژی
 • دانشکده محیط زیست
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده برای یکپارچه زیست‌شناسی و تنوع زیستی تحقیقات
 • دانشکده علوم و صنایع غذایی
 • دانشکده علوم گروه چشم انداز، فضایی و زیرساخت
 • دانشکده گروه علوم اجتماعی و اقتصادی
 • دانشکده سیستم‌های کشاورزی پایدار
 • دانشکده مهندسی عمران و خطرات طبیعی
 • دانشکده جنگل و علوم خاک
 • دانشکده علوم گیاهی کاربردی و بیوتکنولوژی گیاهی
 • دانشکده بین دانشگاه گروه برای تکنولوژی زیست کشاورزی، IFA-Tulln
 • دانشکده گروه ژنتیک کاربردی و زیست‌شناسی سلولی

 

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 22، 25، 26، 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151