تقسیمات کشوری چک

تقسیمات کشوری چک

در این بخش به بررسی تقسیمات کشوری چک می پردازیم .

کشور چک در اروپای مرکزی واقع می باشد و پایتخت آن شهر پراگ است .  واحد پول کشور چک کرونا می باشد . زبان رسمی مردم این کشور زبان چکی می باشد . بیشتر مردم در کشور چک بی دین هستند .

 

 

تقسیمات کشوری چک استان های کشور چک

استان های کشور چک عبارتند از :

 • اوستی ناد لابم
 • لیبرتس
 • موراویایی جنوبی
 • موراوی-سیلزی
 • ویسوچینا
 • هرادتس کرالووه
 • اولوموتس
 • بوهمی جنوبی
 • بوهمی مرکزی
 • پاردوبیتسه
 • پراگ
 • پلزن
 • زلین
 • کارلووی واری

 

  تقسیمات کشوری چک شهر های پر جمعیت چک

شهر های پرجمعیت کشور چک عبارتند از :

 • لیبرتس
 • اولوموتس
 • اوستی ناد لابم
 • چسکه بوده‌یوویتسه
 • هرادتس کرالووه
 • پاردوبیتسه
 • هاویروف
 • زلین
 • کلادنو
 • موست
 • کاروینا
 • اوپاوا
 • پراگ
 • برنو
 • استراوا
 • پلزن
 • فریدک-میستک
 • کارلووی واری
 • دیه‌چین
 • ییهلاوا

 

تقسیمات کشوری چک ناحیه های کشور چک

ناحیه های کشور چک عبارتند از :

 •  ناحیه کولین
 • ناحیه کوتنا هورا
 • ناحیه میلنیک
 • ناحیه ملادا بولسلاو
 • ناحیه نیمبورک
 • ناحیه پراگ-شرق
 • ناحیه پراگ-غرب
 • ناحیه پرژیبرام
 • ناحیه راکوونیک
 • ناحیه هرادتس کرالووه
 • ناحیه خب
 • ناحیه کارلووی واری
 • ناحیه سوکولوف
 • ناحیه بنشوف
 • ناحیه برون
 • ناحیه کلادنو
 • ناحیه ییچین
 • ناحیه ناخود
 • ناحیه برونتال
 • ناحیه پلزن-جنوبی
 • ناحیه پلزن-شمالی
 • ناحیه روکیتسانی
 • ناحیه فریدک-میستک
 • ناحیه کاروینا
 • ناحیه نووی ییچین
 • ناحیه اوپاوا
 • استراوا
 • ناحیه یسنیک
 • ناحیه اولوموتس
 • ناحیه پرژروف
 • ناحیه پروستییوف
 • ناحیه شومپرک
 • ناحیه خرودیم
 • ناحیه پاردوبیتسه
 • ناحیه سویتاوی
 • ناحیه ریخنوف ناد کنیژنوو
 • ناحیه تروتنوف
 • ناحیه چسکا لیپا
 • ناحیه یابلونتس ناد نیسوو
 • ناحیه لیبرتس
 • ناحیه سمیلی
 • ناحیه اوستی ناد اورلیتسی
 • ناحیه دوماژلیتسه
 • ناحیه کلاتووی
 • پلزن
 • ناحیه تاخوف
 • پراگ
 • ناحیه پیسک
 • ناحیه پراخاتیتسه
 • ناحیه استراکونیتسه
 • ناحیه تابور
 • ناحیه ییهلاوا
 • ناحیه پلهرژیموف
 • منطقه تربیچ
 • ناحیه ژدار ناد سازاوو
 • ناحیه کرومیه‌رژیژ
 • ناحیه وستین
 • ناحیه چسکه بودیوویتسه
 • ناحیه چسکی کروملوف
 • ناحیه ییندرژیخوف هرادتس
 • ناحیه بلانسکو
 • ناحیه برژتسلاو
 • برنو (جمهوری چک)
 • ناحیه برنو-ونکوو
 • ناحیه هودونین
 • ناحیه ویشکوف
 • ناحیه زنویمو
 • ناحیه خوموتوف
 • ناحیه دیه‌چین
 • ناحیه لیتومیه‌رژیتسه
 • ناحیه لوونی
 • ناحیه موست
 • ناحیه تپلیتسه
 • Ústí nad Labem
 • ناحیه هاولیچکوف برود

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 22، 25، 26، 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151